Mark Williams
AS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Geredigion
Welsh Liberal Democrat MP for Ceredigion

Mae ein gwefan ar hyn o bryd yn cael ei ailwampio – ond fedrwch dal i gysylltu â Mark drwy:
Our website is currently being revamped - but you can still get in touch with Mark by:

Ffonio Calling: 01970 627 721
E-bostio Emailing: mark.williams.mp@parliament.uk
Ysgrifennu Writing: 32 North Parade, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3TZ