English Site

Achub Ein Gwasanaethau

1,000 o 4,000 signature

Unwaith eto, mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn torri gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, yn Ysbyty Aberteifi ac ar draws Ceredigion – ac yn symud y gwasanaethau hynny allan o’n Sir.

Byddai unrhyw israddio pellach o gyfleusterau ym Mronglais yn ergyd ddinistriol i'r preswylwyr sy'n byw yng Ngheredigion. Credwn ei bod yn hanfodol bod pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig Canolbarth Cymru, yn cael yr un gwasanaeth GIG ardderchog mae pobl sy’n byw yn ein dinasoedd mawr yn derbyn, a Bronglais yw canolbwynt y ddarpariaeth GIG yma.

A wnewch ychwanegu eich enw at ein deiseb, a chefnogi'r ymgyrch i ddiogelu gwasanaethau Ysbyty Bronglais?

 

Rydym ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda i warchod holl wasanaethau yn Ysbyty Bronglais ac atal yr israddio i wasanaethau iechyd lleol yng nghanolbarth Cymru. 

Join the campaign:

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon gwybodaeth atoch ar y materion rydych wedi gofyn amdanynt. Defnyddir unrhyw ddata a gasglwn yn unol â'n polisi preifatrwydd ar www.libdems.org.uk/privacy Er mwyn arfer eich hawliau data cyfreithiol, ebostiwch: [email protected].

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.