English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Achub Ein Gwasanaethau

Unwaith eto, mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn torri gwasanaethau yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, yn Ysbyty Aberteifi ac ar draws Ceredigion – ac yn symud y gwasanaethau hynny allan o’n Sir.

Byddai unrhyw israddio pellach o gyfleusterau ym Mronglais yn ergyd ddinistriol i'r preswylwyr sy'n byw yng Ngheredigion. Credwn ei bod yn hanfodol bod pobl sy’n byw mewn ardaloedd gwledig Canolbarth Cymru, yn cael yr un gwasanaeth GIG ardderchog mae pobl sy’n byw yn ein dinasoedd mawr yn derbyn, a Bronglais yw canolbwynt y ddarpariaeth GIG yma.

A wnewch ychwanegu eich enw at ein deiseb, a chefnogi'r ymgyrch i ddiogelu gwasanaethau Ysbyty Bronglais?

 

Rydym ni, sydd wedi arwyddo isod, yn galw ar Fwrdd Iechyd Hywel Dda i warchod holl wasanaethau yn Ysbyty Bronglais ac atal yr israddio i wasanaethau iechyd lleol yng nghanolbarth Cymru. 

1,000 SIGNATURES
4,000 signatures

Will you sign?

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: data.protection@libdems.org.uk.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.