English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Ad-daliad Tanwydd Gwledig

Mae Mark yn parhau gyda’i ymgyrchu i gyflwyno Ad-daliad Tanwydd Gwledig yng Ngheredigion.

Mae’r Democratiaid Rhyddfrydol  sydd mewn Llywodraeth, eisoes yn helpu i greu cymdeithas decach drwy ddileu codiad treth tanwydd cynlluniedig y Blaid Lafur, sydd wedi darparu seibiant derbyniol i gyllidebau teuluoedd sy’n gweithio'n galed yng Ngheredigion. Mae hyn yn golygu fod tanc cyfartalog o betrol yn costio £10 yn llai nag y byddai pe bai Llafur yn dal mewn grym.

Ond mewn ardal mor wledig â ninnau, mae pobl yn dibynnu ar geir i fynd o amgylch a bwrw ymlaen â'u bywydau llawer mwy nag mewn ardaloedd trefol, felly mae angen i ni wneud mwy. Mae’n amlwg fod angen ad-daliad tanwydd yma yng Ngheredigion.

Byddai ad-daliad tanwydd gwledig yn rhoi toriad o 5c yn y dreth ar danwydd a delir gan yrwyr mewn ardaloedd gwledig, a byddai hynny yn help mawr gyda'r costau byw. Er bod Mark wedi gwneud sylwadau cadarn i'r Trysorlys ac i'r UE, yn anffodus yr oedd Cymru yn aflwyddiannus o safbwynt bod yn gymwys ar gyfer y rownd ddiwethaf o'r ad-daliad treth tanwydd, ond mae'r frwydr yn parhau. Byddwn yn parhau i ymgyrchu i gyflwyno'r Mesur hwn yng Ngheredigion.

In an area as rural as ours, people rely on cars to get around and get on with their lives much more than urban areas.

It’s clear to me that we need a fuel rebate here in Ceredigion.

A rural fuel rebate would give 5p cut in the fuel duty paid by drivers in Ceredigion and help with the cost of living.

You can back our campaign below:

JUST STARTED
25,000 signatures

Will you sign?

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: data.protection@libdems.org.uk.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.