English Site

Cadw parcio am ddim yn ein trefi

Mae parcio am ddim ym meysydd parcio Cyngor Ceredigion wedi bod yn rhaff achub i helpu busnesau sydd wedi cael hi'n anodd dros gyfnod y pandemig.

Nawr mae'r Cyngor Plaid Cymru/Annibynnol yn dod â thaliadau yn ôl yn y rhan fwyaf o'u meysydd, ar yr union adeg pan mae angen y cymorth hwnnw ar fusnesau lleol. 

Mae'r Cyngor wedi gwneud tro pedol i dynnu'r taliadau yn Aberteifi tra bod y parth diogel mewn lle. Ond mae'r taliadau dal yno yn Aberaeron, Llambed ac Aberystwyth o Ragfyr y 1af, ac yn dychwelyd yn Aberteifi unwaith bydd y parth diogel wedi mynd.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Ceredigion eisiau sgrapio taliadau yn ein meysydd parcio er mwyn helpu'r economi leol ddod trwy waethaf y pandemig. Os ydych chi'n cytuno, plîs arwyddwch ein deiseb.

Galwaf ar Gyngor Sir Ceredigion i sgrapio taliadau parcio ym meysydd parcio'r Cyngor ar gyfer gweddill adeg y pandemig o leiaf.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon gwybodaeth atoch ar y materion rydych wedi gofyn amdanynt. Defnyddir unrhyw ddata a gasglwn yn unol â'n polisi preifatrwydd ar www.libdems.org.uk/privacy Er mwyn arfer eich hawliau data cyfreithiol, ebostiwch: [email protected].

Byddwn yn cynnwys eich enw a'ch cod post pan yn cyflwyno'r ddeiseb i Gyngor Sir Ceredigion.