English Site

Ailagorwch ein parciau!

Mae mannau chwarae Aberystwyth wedi bod ar gau ers y cyfnod clo cyntaf ym mis Mawrth, gan adael ein plant heb unrhywle diogel i chwarae yn y dref.

Mae parciau eraill yng Ngheredigion ac ar draws Cymru wedi ail-agor yn ddiogel, ond hyd yn hyn dyw Cyngor Tref Aberystwyth heb ddilyn yr esiampl.

Mae rhieni a phlant lleol yn grac, ac mae'r Comisiynydd Plant wedi awgrymu dylai'r Cyngor ystyried hawliau plant i chwarae.

Mae Cadan ap Tomos a Democratiaid Rhyddfrydol Aberystwyth yn ymgyrchu i ail-agor parciau ein tref. Os ydych chi'n cytuno, plîs arwyddwch ein deiseb.

Rydw i/rydym ni, yr isod, yn galw ar Gyngor Tref Aberystwyth i ail-agor parciau ein tref er mwyn rhoi man diogel i'n plant i chwarae.

A hoffech chi gael eich diweddaru drwy ebost am ymgyrchoedd y Democratiaid Rhyddfrydol a ffyrdd o gymryd rhan?

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon gwybodaeth atoch ar y materion rydych wedi gofyn amdanynt. Defnyddir unrhyw ddata a gasglwn yn unol â'n polisi preifatrwydd ar www.libdems.org.uk/privacy Er mwyn arfer eich hawliau data cyfreithiol, ebostiwch: [email protected].

Byddwn yn cynnwys eich enw a'ch cod post wrth gyflwyno'r ddeiseb i Gyngor Tref Aberystwyth.