English Site

Mark Williams AS yn annog gweithredu i amddiffyn ffermwyr llaeth Cymru


Mae AS Democratiaid Rhyddfrydol Cymru dros Geredigion, Mark Williams, wedi cwestiynu Ysgrifennydd Gwladol Cymru ar beth mae'n gwneud i helpu diwydiant llaeth Cymru.

Mae'r diwydiant llaeth wedi dod o dan lawer o bwysau yn ddiweddar gan gyfuniad o gyflenwad yn codi a galw yn disgyn, yn benodol o ganlyniad i alw yn llai na'r disgwyl yn dilyn gwaharddiad Tsieina a Rwsia ar fewnforion bwyd. Mae Mark Williams felly wedi galw am wneud fwy i amddiffyn y nifer o ffermwyr a'u busnesau sy'n cael hi'n anodd oherwydd y cwymp mewn prisiau llaeth.

Yn ystod sesiwn gwestiynau yn siambr Tŷ'r Cyffredin, galwodd Mark Williams ar yr Ysgrifennydd Gwladol i gefnogi galw'r Democratiaid Rhyddfrydol dros ymestyn rôl y Beirniad Cod Groserau i geisio ymafael â'r mater.

Ymatebodd yr Ysgrifennydd Gwladol gan gyfaddef bod awdurdodaeth gyfyngedig gan y Beirniad Cod Groserau ar hyn o bryd, ond mi fydd yna adolygiad yn 2016 ac mae'r Llywodraeth yn edrych ymlaen at glywed mwy o wybodaeth. Nododd Mark Williams bod angen ymateb ar frys, ac ar gyfer nifer o ffermwyr llaeth Cymru byddai 2016 yn rhy hwyr.

Ar ôl y sesiwn gwestiynau, dywedodd Mark Williams AS:

"Mae gen i bryder dros y pwysedd sy'n cael ei roi ar y diwydiant llaeth ar hyn o bryd sy'n gorfodi nifer o ffermwyr i gau eu busnesau. Fel y dywedais wrth Ysgrifennydd Gwladol Cymru, nid yw adolygu'r Beirniad yn 2016 yn ddigon buan ar gyfer y nifer o ffermwyr yng Nghymru a gall golli eu busnesau yn yr amser hynny. Mae angen weithrediad mor gyflym â phosib i roi mwy o bwerau i'r Beirniad ymhellach lawr y gadwyn fwyd, gan gynnwys cyflenwyr llaeth."


Share this post on social media:

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.