English Site

Rhoddwch

Drwy gyfrannu heddiw, gallwch chi helpu Cadan ap Tomos a'r Dem Rhydd lleol adeiladu dyfodol tecach ar gyfer Ceredigion.

Bydd rhodd misol yn rhoi'r cyllid cynaladwy sydd angen arnom i ymgyrchu hyd at etholiadau i'r Senedd ym mis Mai.

Os na allwch chi ymrwymo i gyfraniad misol ar hyn o bryd, bydd rhodd untro yn rhoi hwb go iawn i'n cronfa ymgyrchu.