English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Dem Rhydd Cymru yn cyhoeddi clawr maniffesto 2015


Mae tudalen flaen maniffesto Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn cynnwys pum blaenoriaeth i adeiladu economi gryfach a chymdeithas decach, gan greu cyfle i bawb yng Nghymru.

 

key_manifesto_cover_Welsh.png

Y blaenoriaethau:

  1. Llwyddiant i bawb: Toriadau tecach i’r diffyg ariannol a buddsoddi i adeiladu economi sgiliau uchel, carbon isel
  2. Trethi teg: Torri £400 ychwanegol oddi ar eich trethi drwy godi’r trothwy di-dreth i £12,500
  3. Gofal iechyd o ansawdd uchel i bawb: Cynyddu adnoddau ein GIG a sicrhau lefelau staffio diogel
  4. Cyfle i bob plentyn: Buddsoddi yn ein hysgolion drwy ein Premiwm Disgybl
  5. Cymru gryfach: Sicrhau hunanlywodraeth i Gymru gyda mwy o bwerau ac ariannu teg

Share this post on social media:

Sign in with Facebook, Twitter or Email.