English Site

Torri targed band-eang yn rhoi Ceredigion ar waelod y domen

"Wrth i'n dibyniaeth ar y we gynyddu, ni ellir gadael Ceredigion ar ein hôl"

By Ceredigion Liberal Democrats, Dec 03, 2020 3:12

Computer screen showing lines of code.

Mae Democratiaid Rhyddfrydol Ceredigion wedi condemnio penderfyniad Llywodraeth Geidwadol y DU i dorri eu targedau cysylltedd band-eang gwledig.

Mae'r ymgeisydd Senedd, Cadan ap Tomos yn credu bod blaenoriaethu band-eang cyflym mewn ardaloedd gwledig yn hanfodol i dyfu economi Ceredigion ar ôl y pandemig.

Yn yr Adolygiad Gwariant, aeth y Canghellor Rishi Sunak yn ôl ar ymrwymiad blaenorol y Ceidwadwyr i wneud band-eang ar gael i "bob cartref" erbyn 2025, gan yn lle addo cwmpas o 85% erbyn y dyddiad hwnnw.

Hefyd, dim ond £1.2 biliwn o'r £5 biliwn o gefnogaeth i weithredwyr fel Openreach ddod â chysylltedd gigabeit i gartrefi gwledig fydd ar gael erbyn 2021.

Meddai Cadan ap Tomos, Ymgeisydd Senedd Democratiaid Rhyddfrydol Ceredigion:
"Mae'r pandemig wedi arwain at fwy o weithio a dysgu o adref ar gyfer cymaint ohonom. Mae'n glir bod hyn wedi ymestyn capasiti ein band-eang i'r eithaf.

“Roedd ymrwymiadau band-eang cyflym yn rhan fawr o ymgyrch etholiad y Ceidwadwyr ond ddeuddeg mis yn ôl, ond mae cymunedau gwledig fel ni yn cael ein rhoi ar waelod y domen yn barod. Dyw hi ddim yn ddigon da.

"Nid dim ond am wylio Netflix heb oediadau yw hyn. Mae band eang gwael yn rhy aml yn golygu rhywun yn methu deall darlith, yn methu cyfarfod, neu'n colli cyfle busnes.

“Wrth i'n dibyniaeth ar dechnoleg a'r we gynyddu, ni ellir gadael Ceredigion ar ein hôl. Os na chaiff ardaloedd gwledig fel ni ein blaenoriaethu gyda band-eang cyflymach, ein heconomi ni fydd yn dioddef.”

Share this post on social media: