English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Achubwch Hofrennydd Dyfed Powys

 

11390343_491896190967244_6143108140735685529_n.png

Mae Elizabeth Evans, Ymgeisydd y Cynulliad dros Ceredigion yn galw ar NPAS a'r Llywodraeth i ailystyried eu penderfyniad i gael gwared ar Hofrennydd yr Heddlu Dyfed Powys. Meddai Elizabeth:

"Y llynedd sicrhaodd y Comisiynydd Heddlu wrthym y byddai gwasanaethau'r hofrennydd Heddlu yn ein hardal yn cael eu diogelu. Penderfynwyd i gael gwared o 4 mas o 23 hofrenyddion ar draws y DU i arbed arian. Dyfed Powys yw'r ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr, a'r ail fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Yn seiliedig ar y wybodaeth hon yn unig nid wyf yn deall sut y gallai’r penderfyniad hwn gael ei wneud. Gall yr hofrennydd hedfan o Benbre i Aberystwyth mewn 24 munud - dros awr yn llai na gyrru. Yr wyf yn credu bod gwasanaethau hofrennydd yr heddlu yn hanfodol i reoli ardal Heddlu Dyfed Powys achos ei natur gwledig. Mae angen cael adolygiad i mewn i’r penderfyniad hwn cyn gynted â phosib. " 

Os ydych yn cytuno gyda Liz y dylai Hofrennydd Heddlu Dyfed Powys cael eu ddiogelu llofnodwch y deiseb yn isod.

(Bydd y ddeiseb yn cael ei basio ymlaen i'r Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cynulliad Cymru a NPAS)

1,619 SIGNATURES
2,000 signatures

Will you sign?

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

If you submit this form, the Liberal Democrats, locally and nationally, may use information in it, including your political views, to further our objectives, share it with our elected representatives and contact you in future using any of the means provided. Some contacts may be automated. You may opt out of some or all contacts or exercise your other legal rights by contacting us. Further details are in our Privacy Policy at www.libdems.org.uk/privacy

Sign in with Facebook, Twitter or Email.