English Site

Achubwch Hofrennydd Dyfed Powys

1,618 of 2,000 signatures

 

11390343_491896190967244_6143108140735685529_n.png

Mae Elizabeth Evans, Ymgeisydd y Cynulliad dros Ceredigion yn galw ar NPAS a'r Llywodraeth i ailystyried eu penderfyniad i gael gwared ar Hofrennydd yr Heddlu Dyfed Powys. Meddai Elizabeth:

"Y llynedd sicrhaodd y Comisiynydd Heddlu wrthym y byddai gwasanaethau'r hofrennydd Heddlu yn ein hardal yn cael eu diogelu. Penderfynwyd i gael gwared o 4 mas o 23 hofrenyddion ar draws y DU i arbed arian. Dyfed Powys yw'r ardal heddlu fwyaf yng Nghymru a Lloegr, a'r ail fwyaf yn y Deyrnas Unedig.

Yn seiliedig ar y wybodaeth hon yn unig nid wyf yn deall sut y gallai’r penderfyniad hwn gael ei wneud. Gall yr hofrennydd hedfan o Benbre i Aberystwyth mewn 24 munud - dros awr yn llai na gyrru. Yr wyf yn credu bod gwasanaethau hofrennydd yr heddlu yn hanfodol i reoli ardal Heddlu Dyfed Powys achos ei natur gwledig. Mae angen cael adolygiad i mewn i’r penderfyniad hwn cyn gynted â phosib. " 

Os ydych yn cytuno gyda Liz y dylai Hofrennydd Heddlu Dyfed Powys cael eu ddiogelu llofnodwch y deiseb yn isod.

(Bydd y ddeiseb yn cael ei basio ymlaen i'r Swyddfa Gartref, Llywodraeth Cynulliad Cymru a NPAS)

Join the campaign:

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon gwybodaeth atoch ar y materion rydych wedi gofyn amdanynt. Defnyddir unrhyw ddata a gasglwn yn unol â'n polisi preifatrwydd ar www.libdems.org.uk/privacy Er mwyn arfer eich hawliau data cyfreithiol, ebostiwch: [email protected].

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.