English Site

Achub Bodlondeb

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn trafod nifer o gynigion i ymwneud â Nghartref Gofal Preswyl Bodlondeb. Mae Bodlondeb yn yn darparu gofal rhagorol ar gyfer yr henoed, yn ogystal â gwasanaethau ategol gwerthfawr i bobl Ceredigion.

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu cau Bodlondeb heb gyfleuster amgen priodol. Rydym yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i sicrhau bod darpariaeth di-ddor o ofal breswyl cyhoeddus ar gyfer yr henoed yn barhau yn ardal Aberystwyth fel mae Bodlondeb wedi ei darparu ers dros 50 mlynedd.

Join the campaign:

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

Bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn defnyddio eich manylion cyswllt i anfon gwybodaeth atoch ar y materion rydych wedi gofyn amdanynt. Defnyddir unrhyw ddata a gasglwn yn unol â'n polisi preifatrwydd ar www.libdems.org.uk/privacy Er mwyn arfer eich hawliau data cyfreithiol, ebostiwch: [email protected].

Mewngofnodi gyda Facebook, Twitter neu Ebost.