English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Read more

Achub Bodlondeb

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn trafod nifer o gynigion i ymwneud â Nghartref Gofal Preswyl Bodlondeb. Mae Bodlondeb yn yn darparu gofal rhagorol ar gyfer yr henoed, yn ogystal â gwasanaethau ategol gwerthfawr i bobl Ceredigion.

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu cau Bodlondeb heb gyfleuster amgen priodol. Rydym yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i sicrhau bod darpariaeth di-ddor o ofal breswyl cyhoeddus ar gyfer yr henoed yn barhau yn ardal Aberystwyth fel mae Bodlondeb wedi ei darparu ers dros 50 mlynedd.

Will you sign?

Do you want to be updated by email about our campaigns and ways to get involved?

The Liberal Democrats will use your contact details to send you information on the topics you have requested. Any data we gather will be used in accordance with our privacy policy at www.libdems.org.uk/privacy To exercise your legal data rights, email: data.protection@libdems.org.uk.

Sign in with Facebook, Twitter or Email.