English Site
 

Gwirfoddolwr

Mae miloedd o aelodau newydd wedi ymuno â'r #YmgyrchDemRhydd A wnewch chi wirfoddoli i ni a defnyddio eich llais? Cliciwch yma i gael gwybod sut y gallwch chi helpu ein Ymgeisydd Cynulliad dros Ceredigion Elizabeth Evans nawr! Darllen mwy

Achub Bodlondeb

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn trafod nifer o gynigion i ymwneud â Nghartref Gofal Preswyl Bodlondeb. Mae Bodlondeb yn yn darparu gofal rhagorol ar gyfer yr henoed, yn ogystal â gwasanaethau ategol gwerthfawr i bobl Ceredigion.

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu cau Bodlondeb heb gyfleuster amgen priodol. Rydym yn galw ar Gyngor Sir Ceredigion i sicrhau bod darpariaeth di-ddor o ofal breswyl cyhoeddus ar gyfer yr henoed yn barhau yn ardal Aberystwyth fel mae Bodlondeb wedi ei darparu ers dros 50 mlynedd.

A wnewch chi arwyddo?